"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 36           Năm 2012 Ngày 30 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2012 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách đứng đầu các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
06-08-2012 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND về việc đặt tên đường thành phố Đồng Hới (lần thứ 5). 05
06-08-2012 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND về việc đặt tên đường thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (lần thứ nhất). 19
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
25-07-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012. 25
25-07-2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thị trấn và phân loại xã đồng bằng, trung du, miền núi. 29
25-07-2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011. 31
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
18-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Quán Hàu. 33
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
24-07-2012 Nghị quyết số 76/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 45
24-07-2012 Nghị quyết số 77/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011. 47
24-07-2012 Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2012. 49
24-07-2012 Nghị quyết số 79/2012/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 51
52,947,095 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner