"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2012 Ngày 25 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-03-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh. 04
28-03-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục về giao đất làm nhà ở và thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 08
30-03-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 49
03-04-2012 Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 57
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2012 Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 60
14-03-2012 Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an cấp xã; cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn cho chức danh Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an cấp xã hệ trung cấp từ năm 2012 - 2014. 69
20-03-2012 Quyết định số 539/QĐ-CT ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 73
20-03-2012 Quyết định số 550/QĐ-CT về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 80
20-03-2012 Quyết định số 551/QĐ-CT về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 81
20-03-2012 Quyết định số 552/QĐ-CT về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 82
20-03-2012 Quyết định số 553/QĐ-CT về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 83
20-03-2012 Quyết định số 554/QĐ-CT về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 84
20-03-2012 Quyết định số 555/QĐ-CT về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 85
20-03-2012 Quyết định số 556/QĐ-CT về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 86
20-03-2012 Chỉ thị số 01/CT-UBND tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Bố Trạch. 87
20-03-2012 Chỉ thị số 02/CT-CT về việc tăng cường chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2012). 89
28-03-2012 Quyết định số 665/QĐ-CT về việc phê duyệt Danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2012. 92
28-03-2012 Quyết định số 669/QĐ-CT về việc xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. 96
03-04-2012 Chỉ thị số 03/CT-CT về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. 100
05-04-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối t ượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. 102
06-04-2012 Chỉ thị số 06/CT-CT về công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2012. 105
11-04-2012 Quyết định số 814/QĐ-CT về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh năm 2012. 112
53,284,031 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner