"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2012 Ngày 25 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; mức trợ cấp ngày công lao động; hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng dân quân khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
17-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 06
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
22-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 24
22-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2012. 34
22-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012. 38
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
26-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 41
26-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2012. 51
26-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2012. 65
26-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Minh Hóa. 93
26-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2012 huyện Minh Hóa. 103
26-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. 106
26-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2012 thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. 112
26-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật đường nội thị phía Nam thị trấn Quy Đạt theo mặt cắt hiện trạng. 115
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
21-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. 117
21-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 121
52,935,802 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner