"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2012 Ngày 20 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. 02
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
22-12-2011 Nghị quyết số 224/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 49
22-12-2011 Nghị quyết số 225/2011/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 60
22-12-2011 Nghị quyết số 226/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2012. 69
22-12-2011 Nghị quyết số 227/2011/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2012. 109
22-12-2011 Nghị quyết số 228/2011/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Quảng Trạch. 113
52,950,523 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner