"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2013 Ngày 10 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 03
25-10-2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 17
28-10-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 26
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
28-10-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng khu vực Dinh Mười xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 30
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2013 Quyết định số 2523/QĐ-UBND về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 37
30-10-2013 Quyết định số 2684/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 và số 11 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố. 39
30-10-2013 Quyết định số 2687/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai “Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2020”. 41
53,348,725 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner