"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2013 Ngày 20 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-05-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
09-05-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-04-2013 Quyết định số 826/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm của tỉnh Quảng Bình năm 2013. 15
18-04-2013 Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ cho các huyện, thành phố. 28
26-04-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 30
04-05-2013 Quyết định số 1000/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2012 - 2013 và tuyển sinh vào các trường tiểu học, trung học năm học 2013 - 2014. 35
04-05-2013 Quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông, trung tâm giáo dục - thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện, thành phố năm học 2013 - 2014. 52
07-05-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề, cá độ bóng đá. 57
53,361,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner