"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2021 Ngày 20 tháng 5 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-05-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô, chiều cao đối với công trình xây dựng và thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
06-05-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 07
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2021 Quyết định số 1267/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Bình. 10
10-05-2021 Quyết định số 1285/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình. 16
11-05-2021 Quyết định số 1317/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Thi và tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. 46
11-05-2021 Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 49
53,076,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner