"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 28 + 29           Năm 2016 Ngày 25 tháng 6 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2016 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
07-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Lệ Thủy. 08
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2016 Quyết định số 1629/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 18
01-06-2016 Quyết định số 1630/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 46
01-06-2016 Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Dân tộc áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 77
03-06-2016 Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. 83
03-06-2016 Quyết định số 1669/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 92
07-06-2016 Quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 99
07-06-2016 Quyết định số 1705/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2016. 101
10-06-2016 Chỉ thị số 13/CT-UBND về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. 102
15-06-2016 Quyết định số 1794/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hóa đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 108
15-06-2016 Quyết định số 1795/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Ninh đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 110
15-06-2016 Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Quảng Trạch đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 112
15-06-2016 Quyết định số 1797/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Lệ Thuỷ đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 114
15-06-2016 Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc công nhận phường thuộc thành phố Đồng Hới đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 116
15-06-2016 Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc thị xã Ba Đồn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (đợt 4). 118
53,344,846 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner