"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2016 Ngày 31 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
24-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2016. 03
24-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. 06
24-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014. 09
24-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ chi thuộc dự toán ngân sách nhà nước thành phố năm 2015. 13
24-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2016. 16
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2015 Quyết định số 3834/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật. 104
30-12-2015 Quyết định số 3835/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 106
12-01-2016 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 110
53,344,028 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner