"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 34           Năm 2011 Ngày 15 tháng 9 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-08-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ban hành chính sách thưởng trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
14-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 05
14-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011. 28
14-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010. 32
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
22-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2011 Quyết định số 1841/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 52
53,348,965 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner