"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29           Năm 2011 Ngày 30 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-07-2011 Quyết định số 1514/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh một số danh mục, chủ đầu tư tại Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 40
04-07-2011 Quyết định số 1515/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Tin học và Dịch vụ tài chính công Quảng Bình. 42
05-07-2011 Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc quy định mức thu một phần viện phí dịch vụ siêu âm Doppler xuyên sọ. 44
08-07-2011 Quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 46
14-07-2011 Quyết định số 1663/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2011. 52
18-07-2011 Quyết định số 1687/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La. 54
19-07-2011 Quyết định số 1695/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 58
52,785,195 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner