"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57 + 58           Năm 2016 Ngày 15 tháng 11 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-10-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND quy định mức thu các loại phí, lệ phí, học phí, tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí và bãi bỏ Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
24-10-2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ban hành Quy định một số chế độ, định mức bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình. 29
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. 39
26-10-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều tỉnh Quảng Bình. 52
27-10-2016 Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 61
02-11-2016 Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 80
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-10-2016 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Kiến Giang mở rộng, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV. 91
24-10-2016 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV. 93
24-10-2016 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại tại trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. 95
24-10-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc Khu công viên Cầu Rào và danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía đông đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đồng Hới. 97
24-10-2016 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 100
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2016 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. 103
26-10-2016 Quyết định số 3367/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 106
31-10-2016 Quyết định số 3537/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 114
53,344,837 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner