"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2016 Ngày 05 tháng 8 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình. 03
21-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án Khu nhà ở thương mại phía tây trung tâm huyện lỵ mới của huyện Quảng Trạch. 14
21-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND về việc xác định phạm vi vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Bình. 16
21-07-2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020. 22
21-07-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 29
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-07-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc sáp nhập, hợp nhất và đổi tên thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới. 41
21-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 45
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2016 Quyết định số 2078/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành Thể dục, Thể thao tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". 51
19-07-2016 Quyết định số 2149/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2017. 70
20-07-2016 Quyết định số 2156/QĐ-UBND kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 71
28-07-2016 Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 73
29-07-2016 Quyết định số 2249/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 75
53,344,793 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner