"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2014 Ngày 25 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
20-12-2013 Nghị quyết số 171/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 03
20-12-2013 Nghị quyết số 172/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Quảng Trạch năm 2014. 16
20-12-2013 Nghị quyết số 173/2013/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. 25
20-12-2013 Nghị quyết số 174/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2014. 56
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2013 Quyết định số 3271/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch “Trợ giúp người khuyết tật tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2020”. 60
30-12-2013 Quyết định số 3273/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng ven biển tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 79
30-12-2013 Quyết định số 3274/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 94
30-12-2013 Quyết định số 3277/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 95
30-12-2013 Quyết định số 3278/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 96
30-12-2013 Quyết định số 3279/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 97
30-12-2013 Quyết định số 3280/QĐ-UBND việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 98
30-12-2013 Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 99
30-12-2013 Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. 100
30-12-2013 Quyết định số 3322/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. 101
31-12-2013 Quyết định số 3340/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 103
31-12-2013 Quyết định số 3346/QĐ-UBND việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2013. 105
06-01-2014 Quyết định số 18/QĐ-UBND về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015. 106
09-01-2014 Quyết định số 40/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động về phát triển bền vững tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015. 109
53,044,899 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner