"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2014 Ngày 30 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. 03
04-09-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý. 08
05-09-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 12
08-09-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 31
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy
16-09-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lệ Thủy. 39
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2014 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. 50
08-09-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND tăng cường công tác ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 55
15-09-2014 Quyết định số 2521/QĐ-UBND về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 58
53,366,852 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner