"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2014 Ngày 10 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-03-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 11
14-03-2014 Quyết định số 600/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh năm 2014. 14
17-03-2014 Quyết định số 603/QĐ-UBND về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. 17
18-03-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. 20
24-03-2014 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật Đất đai. 23
25-03-2014 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 29
28-03-2014 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 33
28-03-2014 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Bình. 36
31-03-2014 Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2013. 51
03-04-2014 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 53
52,910,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner