"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2016 Ngày 25 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
18-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa năm 2016. 02
18-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 70
18-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 82
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2015 Quyết định số 3828/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 94
51,564,133 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner