"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2011 Ngày 28 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm gỗ khai thác tận thu từ rừng nghèo kiệt để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2011 Quyết định số 639/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định "Mức thu thủy lợi phí và mức bù thủy lợi phí đối với tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi". 06
29-03-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch. 12
05-04-2011 Quyết định số 743/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư từ năm 2011 đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ư. 14
07-04-2011 Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. 20
09-04-2011 Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường THPT Chuyên Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 22
25-04-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. 28
25-04-2011 Quyết định số 917/QĐ-UBND ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015. 31
25-04-2011 Quyết định số 921/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. 54
53,363,795 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner