"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2009 Ngày 05 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-02-2009 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 03
09-02-2009 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 04
09-02-2009 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 05
09-02-2009 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 06
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với một số đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 07
16-01-2009 Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Bàu Sen, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 10
16-01-2009 Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên bờ sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 16
09-02-2009 Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (quyết định, chỉ thị) năm 2009. 25
13-02-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Giống nuôi trồng thủy sản thành Trung tâm Giống thủy sản tỉnh Quảng Bình. 31
13-02-2009 Quyết định số 229/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thành Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình. 33
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 23
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
26-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 35
26-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 38
26-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện và nhiệm vụ thu - chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2009. 51
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
24-12-2008 Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND về hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 62
24-12-2008 Nghị quyết số 122/2008/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 65
24-12-2008 Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 68
24-12-2008 Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 75
24-12-2008 Nghị quyết số 126/2008/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2009. 82
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
23-12-2008 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. 117
52,970,350 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner