"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2009 Ngày 10 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2009 Quyết định số 2346/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 02
01-09-2009 Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình thành Công ty TNHH Một thành viên. 25
24-09-2009 Quyết định số 2696/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 58
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. 27
14-09-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Bình. 35
14-09-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. 44
52,938,143 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner