"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2009 Ngày 20 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-02-2009 Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2009. 03
05-02-2009 Quyết định số 178/QĐ-UBND hợp nhất Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và đối tượng xã hội với Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Bình. 28
09-02-2009 Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban, ngành với đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra giao thông đường bộ trong công tác quản lý, bảo vệ, giải tỏa và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 30
14-02-2009 Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy. 57
14-02-2009 Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007 - 2010. 61
25-02-2009 Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 63
04-03-2009 Quyết định số 365/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Điều tra, quy hoạch thiết kế nông - lâm nghiệp thành Trung tâm Quy hoạnh thiết kế nông lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình. 65
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc quy định Danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng và tiêu chí áp dụng để cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 41
12-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch thu phí, lệ phí và các khoản thu khác năm 2009 cho các cơ quan, đơn vị. 49
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
08-01-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 67
08-01-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2009. 75
08-01-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 78
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
07-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2009 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện năm 2009 cho ngân sách các xã, thị trấn. 86
53,340,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner