"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2009 Ngày 20 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-01-2009 Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2009. 03
05-01-2009 Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2009. 10
16-01-2009 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; ngăn chặn dịch xảy ra trước, trong và sau Tết Kỷ Sửu. 17
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
31-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 19
31-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2009. 24
31-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2009. 49
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
24-12-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 104
24-12-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2009. 112
24-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009. 117
53,283,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner