"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2012 Ngày 05 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-09-2012 Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 02
23-10-2012 Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 23
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
19-09-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Minh Hóa. 32
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2012 Chỉ thị số 23/CT-CT về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 10 năm (2003 - 2013) Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Lễ hội hang động Quảng Bình. 48
19-10-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. 51
53,025,247 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner