"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 40           Năm 2012 Ngày 20 tháng 10 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. 03
20-09-2012 Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thoát nước tại các đô thị và các cụm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 11
21-09-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích, tọa độ mỏ sét gạch ngói Cồn Cùng, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy tại Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 39
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2012 Quyết định số 2118/QĐ-CT về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 41
14-09-2012 Quyết định số 2150/QĐ-CT về việc ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 43
17-09-2012 Chỉ thị số 19/CT-CT về việc tăng cường phòng chống bệnh cúm A(H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết. 48
17-09-2012 Chỉ thị số 20/CT-CT về việc tăng cường công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. 51
17-09-2012 Chỉ thị số 21/CT-CTUBND về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 54
20-09-2012 Quyết định số 2194/QĐ-CT về việc công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục năm học 2011 - 2012. 57
25-09-2012 Chỉ thị số 22/CT-CT về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2012. 59
53,029,351 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner