"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2012 Ngày 25 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và các cơ chế ưu đãi đối với các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
18-07-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND về việc qui định thẩm quyền tặng quà và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 17
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2012 Quyết định số 1446/QĐ-CT về việc công bố các thủ tục hành chính chung thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 20
09-07-2012 Quyết định số 1548/QĐ-CT về việc điều chỉnh đơn giá cây giống xuất vườn của một số loại cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh năm 2012. 29
09-07-2012 Quyết định số 1562/QĐ-UBND ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 31
17-07-2012 Quyết định số 1623/QĐ-CT về việc công bố dịch Cúm gia cầm. 56
18-07-2012 Quyết định số 1637/QĐ-CT về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2011 - 2012 trên địa bàn tỉnh. 58
53,274,537 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner