"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2012 Ngày 25 tháng 5 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-05-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
09-05-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp - thương mại giai đoạn 2011 - 2015. 15
16-05-2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 33
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-04-2012 Quyết định số 985/QĐ-CT về việc thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình. 37
21-05-2012 Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2011 - 2020. 40
52,950,675 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner