"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2012 Ngày 10 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
17-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm. 29
17-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 52
17-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012. 58
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
15-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 của huyện Lệ Thủy. 115
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 3332/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận thuộc xã, phường, thị trấn và Bí thư chi bộ xóm trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 122
52,933,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner