"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46 + 47           Năm 2020 Ngày 31 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2020 Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 và lùi thời gian ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương sang năm 2021 để áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. 03
09-12-2020 Nghị quyết số 70/2020/NQ-HĐND sửa đổi tỷ lệ phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 06
09-12-2020 Nghị quyết số 71/2020/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. 08
09-12-2020 Nghị quyết số 72/2020/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. 16
09-12-2020 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 21
09-12-2020 Nghị quyết số 74/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024. 26
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-12-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành. 36
24-12-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 38
24-12-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024. 45
28-12-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực công chứng. 55
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2020 Quyết định số 4926/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý phương tiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình. 57
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh
30-12-2020 Mục lục Công báo số 47/MLCB năm 2020. 70
53,344,574 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner