"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19           Năm 2007 Ngày 10 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-08-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010. 03
24-08-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 33
17-09-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ dầu tư áp dụng tại tỉnh Quảng Bình. 53
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-08-2007 Quyết định số 1921/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2007 - 2008 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 36
05-09-2007 Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, tư pháp, văn thư lưu trữ và lĩnh vực khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 38
07-09-2007 Quyết định số 2024/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. 45
53,266,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner