"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2007 Ngày 25 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-07-2007 Nghị quyết số 71/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2001 - 2010 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất cho hoạt động khoáng sản 5 năm 2006 - 2010. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-07-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015. 48
25-07-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại đường tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. 53
09-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ hạng C. 57
13-08-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên lâm sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 59
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2007 Quyết định số 1650/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế và khắc dấu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 35
26-07-2007 Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên công trình và vốn đầu tư thuộc nguồn vốn bãi ngang cồn bãi năm 2007 tại biểu Phụ lục Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 55
53,341,411 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner