"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 15 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2007 Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường công tác tổ chức quản lý, vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn. 03
12-01-2007 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. 06
31-01-2007 Quyết định số 182/QĐ-UBND về việc ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007. 32
15-02-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII. 58
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình. 09
18-01-2007 Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 16
31-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà. 19
05-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hới và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới, các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. 49
53,001,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner