"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2016 Ngày 25 tháng 4 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 4 của Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình. 03
15-04-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 06
Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn
19-04-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động HĐND thị xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 08
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2016 Quyết định số 749/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2016. 11
22-03-2016 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 19
25-03-2016 Quyết định số 814/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2016. 24
28-03-2016 Quyết định số 852/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 25
29-03-2016 Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2015. 27
31-03-2016 Quyết định số 918/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 31
07-04-2016 Quyết định số 1013/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020. 34
14-04-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016. 38
22-04-2016 Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015 - 2016. 40
53,344,308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner