"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2016 Ngày 15 tháng 2 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
13-01-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). 03
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
26-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016. 14
26-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện năm 2016. 21
26-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 38
26-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND về phân bổ kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2015 - 2016. 50
26-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện. 53
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2016 Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần được rà soát trong năm 2015. 62
14-01-2016 Quyết định số 87/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 82
15-01-2016 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch địa phương Di tích lịch sử quốc gia Chùa Hoằng Phúc. 104
25-01-2016 Quyết định số 195/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. 106
29-01-2016 Chỉ thị số 02/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 108
53,343,832 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner