"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2015 Ngày 28 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-02-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
03-02-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 17
04-02-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; truyền thanh, bản tin, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 19
09-02-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND về việc quy định cụ thể về điều kiện học sinh trung học phổ thông không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đối với trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 29
10-02-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại cây trồng, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản, phần lăng, mộ và hỗ trợ di chuyển để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 33
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
02-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. 48
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-02-2015 Quyết định số 367/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014. 106
10-02-2015 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Bố Trạch đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). 108
10-02-2015 Quyết định số 399/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Tuyên Hoá đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). 110
10-02-2015 Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc công nhận xã thuộc huyện Lệ Thuỷ đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 3). 112
12-02-2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2015. 114
53,369,077 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner