"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2014 Ngày 20 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
18-12-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2014. 03
18-12-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 09
18-12-2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014. 16
18-12-2013 Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014. 37
19-12-2013 Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2014. 58
19-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 3 năm kỳ đầu (2013 - 2015) thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. 68
19-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy. 74
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
19-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách huyện, phân bổ vốn đầu tư phát triển và chi thường xuyên ngân sách Nhà nước huyện năm 2014. 81
19-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 110
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2013 Quyết định số 3214/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường; thuộc thành phố Đồng Hới đạt Tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 (đợt 2). 118
52,874,109 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner