"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 46 + 47           Năm 2014 Ngày 30 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2014 Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2019. 02
11-12-2014 Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. 98
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-12-2014 Nghị quyết số 101/NQ-HĐND về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2015 của tỉnh Quảng Bình. 107
22-12-2014 Công văn số 210/HĐND-TT về việc đính chính văn bản. 112
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-12-2014 Quyết định số 3609/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 113
17-12-2014 Quyết định số 3676/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 120
17-12-2014 Quyết định số 3677/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử. 122
52,911,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner