"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 29 + 30           Năm 2014 Ngày 10 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch
17-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. 14
17-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2013. 19
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh
18-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2013. 25
18-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 41
18-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 46
Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch
18-07-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 - 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 huyện Quảng Trạch (Sau khi xác lập địa giới hành chính để thành lập mới thị xã Ba Đồn). 48
18-07-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 90
18-07-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2013. 97
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2014 Quyết định số 1831/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. 99
17-07-2014 Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 100
22-07-2014 Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014. 126
52,879,794 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner