"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2021 Ngày 30 tháng 10 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-09-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 03
29-09-2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 05
30-09-2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 18
05-10-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 28
12-10-2021 Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. 30
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-09-2021 Quyết định số 3028/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2030. 32
07-10-2021 Quyết định số 3210/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình. 55
53,320,517 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner