"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2008 Ngày 30 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc không thu, điều chỉnh và quy định mới mức thu một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
09-09-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về việc tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp. 30
Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
06-08-2008 Quyết định số 499/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền cấp huyện và cấp xã thuộc huyện Quảng Ninh. 53
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2008 Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008. 09
08-09-2008 Quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc phê duyệt miễn thu thủy lợi phí năm 2008 cho các đơn vị dùng nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 11
09-09-2008 Quyết định số 2172/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010. 34
10-09-2008 Quyết định số 2175/QĐ-UBND về việc "Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp di dân thực hiện định canh, định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ". 38
12-09-2008 Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tiêm phòng bắt buộc đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm. 42
12-09-2008 Quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 44
53,368,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner