"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2008 Ngày 30 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-06-2008 Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc “Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008 tại Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2008 phục vụ mục tiêu chống lạm phát theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ”. 03
30-06-2008 Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2008. 09
02-07-2008 Quyết định số 1552/QĐ-UBND về việc quy định giá bán một số loại gỗ, động vật hoang dã và lâm sản tịch thu khác trên địa bàn tỉnh. 16
15-07-2008 Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khôi phục chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại năm 2008. 22
21-07-2008 Quyết định số 1736/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án: "Xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề nghị đưa vào Danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ". 25
23-07-2008 Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2008. 33
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Tiêu chí chọn nhà đầu tư khai thác cát thủy tinh - Quảng Trạch. 28
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
21-07-2008 Nghị quyết số 02A/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. 36
21-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2007. 44
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy
16-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008. 46
16-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND về thông qua kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVIII. 52
16-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2007. 54
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
18-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. 56
52,768,451 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner