"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2008 Ngày 10 tháng 5 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2008 Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh. 03
16-04-2008 Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. 06
16-04-2008 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2008. 08
21-04-2008 Quyết định số 759/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2008. 10
29-04-2008 Quyết định số 822/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường THPT, phổ thông cấp 2&3, trung tâm GDTX và KTTH - HN huyện, thành phố năm học 2008 - 2009. 16
29-04-2008 Quyết định số 823/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2008. 22
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới
09-04-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn thành phố. 30
09-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 34
09-04-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trang Truyền hình thành phố phát trên sóng Truyền hình tỉnh. 37
10-04-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2007 - 2010. 45
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa
09-04-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn huyện. 56
53,337,043 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner