"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32 + 33           Năm 2014 Ngày 31 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình và tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị trực tiếp thu phí. 03
Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn
29-07-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 06
29-07-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014. 13
29-07-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 37
29-07-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn năm 2014. 50
29-07-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 57
Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa
07-08-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 77
07-08-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa năm 2013. 85
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa
23-07-2014 Nghị quyết số 54/2014/NQ-HĐND về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2013. 87
23-07-2014 Nghị quyết số 55/2014/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 89
23-07-2014 Nghị quyết số 56/2014/NQ-HĐND về việc cho phép quy hoạch chi tiết khu đất làm bãi tập kết nguyên vật liệu và phương tiện vận tải tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa. 95
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-07-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn. 98
31-07-2014 Quyết định số 2049/QĐ-UBND về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2014. 101
08-08-2014 Quyết định số 2134/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 102
52,913,331 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner