"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2014 Ngày 20 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa
27-12-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. 22
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-01-2014 Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2013. 82
21-01-2014 Quyết định số 140/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2014. 87
22-01-2014 Quyết định số 171/QĐ-UBND về việc giao tổng chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2014. 93
23-01-2014 Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2013. 100
27-01-2014 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 102
27-01-2014 Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch nguồn giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. 104
53,358,100 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner