"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2007 Ngày 25 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-06-2007 Quyết định số 1315/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010". 03
11-06-2007 Quyết định số 1333/QĐ-UBND về việc “Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ”. 13
12-06-2007 Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/6/2006 đã hết hiệu lực. 15
18-06-2007 Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc "Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007 thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ và vốn quỹ đất tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh". 26
21-06-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. 29
22-06-2007 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008. 35
25-06-2007 Quyết định số 1440/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Luật sư. 44
05-07-2007 Quyết định số 1513/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ Tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn". 49
10-07-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. 58
52,845,209 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner