"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31           Năm 2010 Ngày 15 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2010 Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
30-11-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND quy định mức thu một phần viện phí kỹ thuật y tế tại Trạm Y tế tuyến xã. 06
02-12-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình. 10
Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới
03-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2015. 21
07-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 28
09-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND về xã hội hóa xây dựng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường vừa và nhỏ trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Đồng Hới giai đoạn 2011 - 2015. 52
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2010 Quyết định số 3116/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêm vacxin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 08
03-12-2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011. 19
52,947,494 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner