"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 116           Năm 2017 Ngày 15 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-11-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-10-2017 Quyết định số 3882/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 21
30-10-2017 Quyết định số 3885/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh. 26
30-10-2017 Quyết định số 3887/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng phòng hộ cấp huyện. 28
30-10-2017 Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng phòng hộ cấp tỉnh. 49
03-11-2017 Quyết định số 4009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản có chứa quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. 71
45,460,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner