"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 96 + 97           Năm 2017 Ngày 15 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
01-09-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 04
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018. 07
05-09-2017 Quyết định số 3109/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Quảng Bình. 13
05-09-2017 Quyết định số 3122/QĐ-UBND ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết và văn bản ban hành các biện pháp, chính sách thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3. 23
07-09-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 26
07-09-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 30
07-09-2017 Quyết định số 3164/QĐ-UBND công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình Phần khảo sát xây dựng. 34
45,460,544 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner