"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 74           Năm 2017 Ngày 25 tháng 6 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-06-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
09-06-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 18
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-06-2017 Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 22
14-06-2017 Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thầm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình. 25
14-06-2017 Quyết định số 2096/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình. 52
19-06-2017 Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản cá biệt có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 55
19-06-2017 Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc đính chính kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 57
19-06-2017 Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình. 61
19-06-2017 Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 64
19-06-2017 Quyết định số 2154/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 66
45,460,431 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner