"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 60           Năm 2017 Ngày 25 tháng 5 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2017 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. 24
10-05-2017 Quyết định số 1553/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Quảng Bình. 27
11-05-2017 Quyết định số 1585/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 37
11-05-2017 Quyết định số 1586/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 54
45,460,383 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner