"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38 + 39           Năm 2017 Ngày 25 tháng 4 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2017 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ban hành tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước; khung giá cho thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2017 Quyết định số 1174/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Công Thương của tỉnh Quảng Bình. 06
05-04-2017 Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh Quảng Bình. 19
05-04-2017 Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình. 36
05-04-2017 Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. 39
05-04-2017 Quyết định số 1178/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 66
05-04-2017 Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 69
11-04-2017 Quyết định số 1210/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Tư pháp của tỉnh Quảng Bình. 72
11-04-2017 Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT của tỉnh Quảng Bình. 88
11-04-2017 Quyết định số 1219/QĐ-UBND về việc công nhận đơn vị đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016. 102
13-04-2017 Quyết định số 1240/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tỉnh Quảng Bình. 104
45,460,212 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner